OS BiH- Hrvatska komponenta, STUP NACIONALNOG INTERESA

OS BiH- Hrvatska komponenta, STUP NACIONALNOG INTERESA

ORUŽANE SNAGE BiH – hrvatska komponenta, jedan je od ključnih stupova kojima ćemo posvetiti iznimnu pažnju u narednom periodu:

Povećanje plaća zaposlenim u OS BiH. Cilj: popunjavanje hrvatskih kvota.

Apsolutna kadrovska promjena čelnih ljudi. Kadrovska politika u skladu sa obrazovanjem i činovima. Cilj: vračanje operativne sposobnosti hrvatske komponente u skladu sa nacionalnim interesima,

Rješavanje problema mirovinskog statusa: povećanje mirovina pripadnicima oružanih snaga koje su nepravedno i drastično smanjene. Cilj: zaštita bivših pripadnika HVO-a i umirovljenih pripadnika OS BiH.

Rješavanje mirovinskog statusa: osiguravanje statusa budućeg umirovljenja pripadnika OS BiH, usklađivanje i rješavanje zakonske osnove. Cilj: zaštita populacije bivših pripadnika HVO-a i pripadnika OS BiH, uvođenje školovanog mladog kadra u OS BiH – hrvatska komponenta i zajednički stožer.