Kota tt. 688 Hrašče – Pješčara, mjesto gdje se obranila Lašvanska dolina!

Kota tt. 688 Hrašče – Pješčara, mjesto gdje se obranila Lašvanska dolina!

U čast i spomen naših najboljih očeva i sinova!  

Poznato je da su samo oni najbolji među nama, iznimni i veliki domoljubi, dragovoljno odlazili braniti ovu presudnu kotu iako su znali da će za taj svoj čin najvjerojatnije položiti i vlastiti život. I Bog dade, i bi veliki broj njih koji su branili i obranili. Nažalost, veliki broj njih u toj presudnoj bitci, za slobodu položi i svoj život.  

Stoga u čast njima, kao politički predstavnici hrvatskog naroda poklonili smo danas naša siječanja i molitve herojima Hrvatskog vijeća obrane koji svojim životima prije 26. godina obraniše kotu tt. 688 Hrašče poznatiju kao Pješčara, koji obraniše Lašvansku dolinu i hrvatski narod Središnje Bosne.  
Na današnji dan, 12. lipnja 1993.godine, na koti Hrašče u narodu poznatoj kao Pješčara, u povijesnoj bitci, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane trajno su zaustavili prodor mudžahedinskih postrojbi i oružanih snaga koje su nosile naziv Armija BiH u Lašvansku dolinu.
Crta obrane toga dana je više puta podala u ruke neprijatelja i da bi na kraju vraćena pod kontrolu HVO-a.

Prema procjenama vojnih analitičara, ključna bitka za obranu Lašvanske doline vođena je na koti tt. 688 Hrašče.

Vraćanje Pješčare pod nadzor HVO-a, odnosno zauzimanje ove strateški važne kote s koje se kao na dlanu vidi veći dio Lašvanske doline svojim životima samo tog dana su platila 22 pripadnika HVO-a.

U obrani ovog vrlo važnog strateškog položaja tijekom rata poginulo je ukupno 68 bojovnika HVO-a, a više od stotinu ih je ranjeno.

Neka im je čast i slava!