Izborni program HDZ 1990 Travnik – Jača zajednica: GOSPODARSTVO

Izborni program HDZ 1990 Travnik – Jača zajednica: GOSPODARSTVO
  • PRIORITET 3. JAČA ZAJEDNICA  – GOSPODARSTVO

Živimo u županiji  sa najnižom neto plaćom u Federaciji BiH. Razlog tome  svakako jesu djelatnosti koje dominiraju u poslovanju te razina znanja i vještina za obavljanje tih poslova. Neophodno je stvoriti uvjete za domaće i strane investicije u poduzetništvo kroz visokoprofitne djelatnosti koje po svom karakteru cijene i plaćaju radnike u skladu sa obavljenim radom.  

CILJ: GOSPODARSTVO BUDUĆNOST OSTANKA: izrada realnih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih programa kroz specijalizirane elaborate i strateške dokumente te njihova provedba.

CILJ: PODUZETNIČKA ZONA: osiguranje administrativno – pravne dokumentacije i izgradnja potrebne infrastrukture buduće poslovne zone Travnik.

CILJ: AGENCIJA ZA RAZVOJ:  uspostava općinske agencije za lokalni razvoj i EU fondove.

CILJ: UDRUŽIVANJE: Razvijen set programa i projekata sa susjednim općinama – programi općeg razvoja u cilju ostvarivanja zajedničke koristi sa posebnim osvrtom na poljoprivredu, turizam i gospodarsku infrastrukturu.