Izborni program HDZ 1990 Travnik – Jača zajednica: ŽIVOTNA SREDINA I OKOLIŠ

Izborni program HDZ 1990 Travnik – Jača zajednica: ŽIVOTNA SREDINA I OKOLIŠ
  • PRIORITET 5. JAČA ZAJEDNICA: OČUVANA ŽIVOTNA SREDINA I OKOLIŠ

Stanje životne sredine i uništenog okoliša nešto je na što smo upozoravali i u prethodnim godinama. Opće javno dobro koje svi koristimo i od kojeg živimo NE MOŽE I NE SMIJE biti u funkciji osobnih i privatnih interesa kao što je to bio slučaj do sada.

CILJ:  ŽIVOTNA SREDINA ZA SVE – identifikacija ključnih područja sa posebnim statusom – zaštićena područja sa kontroliranom gradnjom i uporabom.

CILJ: VLAŠIĆ, PARK PRIRODE  – zaštićeni pejzaž  na određenom ugroženom i potencijalno turistički atraktivnim područjima, sa uređenim upravljanjem i brigom o okolišu,

CILJ:  NAŠ OKOLIŠ NAŠA BUDUĆNOST – Općina Travnik sa minimalnim brojem mini hidrocentrala sa posebnim osvrtom na zabranu izdavanja dozvola za buduće izgradnje. Određivanje ekološki i turistički neatraktivnih i zona za uspostavu i izgradnju vjetroparkova.

CILJ: KONTROLA I MJERE – uspostava posebnog odjela za kontrolu i zaštitu okoliša na području općine Travnik. ODJEL KOMUNALNIH REDARA sa propisanim represivnim mjerama.