Nevenka Farkaš

OO HDZ 1990 Bugojno

Predsjednik Općinske organizacije HDZ 1990 Bugojno
Ekonomist, zaposlena

Pošaljite email: farkasnevenka7@gmail.com

 

“Ako narod ne razazna bolje od gorih, bit će mu kako i do sada.”

“Najstrašnie su vam reči, da ćete mene “slediti”. Toga ne bude. Ako trebate gončina, tražite si ga drugde. Ja niti koga vodim, niti gonim. To je glavna nesreća Hervatah, da se derže ljudih, a ne načelah, a ne programa.“

“Nama Europa ne može i neće pomoći, a mi to od nje i ne tražimo i ne trebamo, jer teško je čovjeku koji iz tuđe torbe kruha čeka.”

Stjepan Radić