Vinko Franković

OO HDZ 1990 Kiseljak

Predsjednik Općinske organizacije HDZ 1990 Kiseljak
Profesor tjelesnog odgoja, zaposlen u OŠ Gromiljak

Pošaljite email: fra.vinko@gmail.com

 

“Ako narod ne razazna bolje od gorih, bit će mu kako i do sada.”

“Najstrašnie su vam reči, da ćete mene “slediti”. Toga ne bude. Ako trebate gončina, tražite si ga drugde. Ja niti koga vodim, niti gonim. To je glavna nesreća Hervatah, da se derže ljudih, a ne načelah, a ne programa.“

“Nama Europa ne može i neće pomoći, a mi to od nje i ne tražimo i ne trebamo, jer teško je čovjeku koji iz tuđe torbe kruha čeka.”

Stjepan Radić